Umowa zlecenie nie podlega kodeksowi pracy i tym samym osoba pracująca na podstawie takiej umowy jest pozbawiona niektórych przywilejów. Czy na umowie zlecenie można skorzystać ze zwolnienia lekarskiego?

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie, jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i zdrowotnym. Nie jest jednak objęty ubezpieczeniem chorobowym. Oznacza to, że w razie choroby nie przysługuje mu zwolnienie lekarskie. Jednak nie jest to sytuacja bez wyjścia. Zleceniobiorca może dobrowolnie ubezpieczyć się chorobowo. Wyjątkiem są studenci i uczniowie w wieku do 26 lat, którzy nie mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz. 267) osoba ubezpieczona dobrowolnie nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia, przysługuje:

  • absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90-ciu dni od ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • w sytuacji, gdy niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
  • ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy, co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
  • posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.