Już po raz trzeci w ramach projektu „Proaktywni na plus” zorganizowaliśmy warsztaty „Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku”.

Warsztaty ukierunkowane były na rozwijanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, dostosowanych do potrzeb i możliwości wszystkich uczestników w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.

Czterodniowy program warsztatów przewidywał wszystkie aspekty niezbędne w efektywnym poruszaniu się po rynku pracy. Prezentowane tematy były dobrze przemyślane i poparte praktycznymi ćwiczeniami, co sprawiało, że spostrzeżenia i wnioski nasuwały się same.

Prowadzący poprzez stosowanie dużej ilości metod i technik aktywizujących, w elastyczny sposób angażowali uwagę uczestników, łącząc ich wiedzę, umiejętności oraz dotychczasowe doświadczenia z teorią.

Wszystkie spotkania przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze, która przekładała się na wysoki poziom przyswajania nowych wiadomości i umiejętności.