W dniach 09.09.19 – 12.09.2019 Uczestnicy  IX edycji projektu „Wyjdź na plus” wzięli udział w czterodniowych warsztatach z zakresu kompetencji społecznych i pozytywnego wizerunku. Celem warsztatów było wzmocnienie kluczowych umiejętności społecznych i zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Grupa miała okazję połączyć w aktywny sposób intensywne zajęcia szkoleniowe z nabywaniem kluczowych kompetencji społecznych m.in.: autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, zgodnej współpracy w zespole, budowania odpowiednich relacji z innymi, asertywnego zachowania, a także umiejętności radzenia sobie ze stresem. Ponadto przy wsparciu psychologa i doradcy zawodowego Uczestnicy wspólnie odkrywali czym jest praca, jakie są prawa i obowiązki pracownika oraz szanse wynikające z podjęcia zatrudnienia.