Od dzisiaj Uczestnicy projektu „Proaktywni z POWER-em!” rozpoczęli  trzydniowe Warsztaty Rynku Pracy i Pozytywnego Wizerunku, które z uwagi na sytuację będą prowadzone on-line. Warsztaty pozwalają na usystematyzowanie wiedzy w zakresie skutecznego zaprezentowania  się podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Zajęcia pozwalają również na ugruntowanie wiedzy o lokalnym rynku pracy oraz sposobach poszukiwania pracy.