Uczestnicy VI edycji projektu Młodzi proaktywni wzięli udział w warsztatach Kompetencji Pracowniczych oraz Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy, które już po raz szósty nasza Fundacja zorganizowała na terenie Tarnowa. Warsztaty odbywały się w dniach 13.11.2017r. -21.11.2017r.

Głównym celem Warsztatów Kompetencji Pracowniczych był rozwój osobisty uczestników projektu poprzez aktywizacje społeczną, umiejętność wykorzystania wiedzy w zakresie kompetencji społecznych oraz doskonalenie najbardziej poszukiwanych przez pracodawców umiejętności interpersonalnych. Osoby z wysokim poziomem kompetencji społecznych prezentują wyższy poziom zdolności adaptacyjnych dzięki czemu są dobrymi pracownikami i osiągają wyższe cele zawodowe.

Podczas Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy uczestnicy projektu zdobyli wiedzę i umiejętności w zakresie technik autoprezentacji niezbędnych w trakcie rozmów rekrutacyjnych. Uczestnicy nabyli świadomości własnych umiejętności zawodowych, mieli możliwość poddania analizie własne sukcesy i porażki zawodowe. Dzięki warsztatom poznali zasady profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych i efektywnego poruszania się po lokalnym rynku pracy.