W dniach 18- 21 marca 2018 gościliśmy w Krakowie przedstawicieli naszych partnerów ze szkoły Altaviana z Walencji pe Fatima Ribelles Segura – wicedyrektor ds. kształcenia oraz Maria José Molina Mestre – pedagoga szkolonego.

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy spotkań wymienili się doświadczeniami dotyczącymi testowanego modelu kompetencji kluczowych oraz tutoringu. Pierwszy dzień wizyty poświęcony był tutoringowi oraz indywidualnej pracy nauczycieli z uczniami. Partnerzy omówili metody indywidualnej opieki nad podopiecznymi, które dzięki integralnemu spojrzeniu na rozwój człowieka oraz nowoczesnym narzędziom pozwala na pełny rozwój jego potencjału. Nauczyciele – tutorzy omówili w jaki sposób kierują rozwojem podopiecznych, rozpoznają ich potencjał, pomagają w odkryciu i rozwinięciu indywidualnych talentów. Przedmiotem dyskusji były także stosowane metody motywowania uczniów w szkołach polskich i hiszpańskich.

Drugi dzień poświęcony był tematyce kompetencji kluczowych oraz ich wpływu na sytuację uczniów na rynku pracy. Omówiono etapy adaptowania modelu kompetencji kluczowych polskich szkołach oraz w Walencji. Porównano zalety jakie wniosła lista kluczowych kompetencji dla rozwoju samoświadomości uczniów oraz największe trudności z jakim borykali się nauczyciele szkół partnerskich.

Przedstawiciele pracodawców wyrazili swoje opinie dotyczące znaczenia rozwoju kluczowych kompetencji w kontekście małopolskiego rynku pracy oraz szans na znalezienie zatrudnienia dla osób posiadanych utrwalane w projekcie wartości.