W dniach 21 – 24 października 2018 gościliśmy w Krakowie w ramach projektu pn. „Praktyczna szkoła zawodu” przedstawicieli partnera ponadnarodowego ze szkoły Centro de Formación Professional Altaviana z Walencji: Pania Sylvię Corell Raga – dyrektora szkoły , Fátimę Ribelles Segura – wicedyrektora ds. kształcenia, Carmen Gascó Casesnoves – kierownika szkolenia praktycznego i Carmen Ciudad Castillo przedstawiciela ds. współpracy z pracodawcami. W spotkaniu uczestniczyli również tutorzy i eksperci z Zespołu Szkół Gastronomicznych nr. 1 i Zespołu Szkół Gastronomicznych nr. 2 oraz przedstawiceiele Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego, a także organizacji skupiających pracodawców: Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Małopolskiej Izby Hotelarskiej Gremium. Przedmiotem spotkania było podsumowanie etapu testowania i omówienie harmonogramu wdrażania wypracowanych rozwiązań.