W dniach 27.11.18 – 30.11.2018 Uczestnicy II edycji projektu „Proaktywni na plus” wzięli udział w warsztatach „Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku”

Celem czterodniowych warsztatów było rozwijanie umiejętności niezbędnych na rynku pracy.
Tematyka obejmowała poniższe obszary:

  • obszar komunikacji społecznej – budowanie relacji i sieci kontaktów, asertywne zachowania
  • obszar zarządzania zmianą osobistą- radzenie sobie ze stresem, zaufanie, moje kompetencje
  • obszar autoprezentacji w tym przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej

Uczestnicy intensywnie pracowali przy wsparciu psychologa i doradcy zawodowego przygotowując się do realizacji założonych celów zawodowych.