Z powodu rezygnacji uczestnictwa w projekcie jednego z kandydatów poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę osób zakwalifikowanych do VII edycji projektu „Proaktywni na plus”.

aktualizacja lista rankingowa – VII edycja