Z powodu rezygnacji uczestnictwa w projekcie jednego z kandydatów oraz osób z listy rezerwowej poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę osób zakwalifikowanych do VII edycji projektu „Wyjdź na plus”.

Zaktualizowana lista rankingowa – VII edycja