Zakończyliśmy rozmowy rekrutacyjne do naboru uzupełniającego XII edycji projektu „Wyjdź na plus”.

Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych wg. łącznej liczby punktów preferencyjnych uzyskanych w procesie rekrutacji.

Do projektu zakwalifikowało się 6 osób.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.

Lista Lista rankingowa – nabór uzupełniający XII edycja „Wyjdź na plus”