Szukasz wymarzonej pracy? Chcesz się rozwijać zawodowo?

Chcesz skorzystać z bezpłatnej pomocy i zdobyć nowe kwalifikacje? Nie wiesz jak to zrobić?

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!!

Na terenie Tarnowa i powiatu tarnowskiego ruszył nabór UZUPEŁNIAJĄCY do XII edycji projektu „Wyjdź na plus”, kluczowym założeniem projektu jest wsparcie zawodowe osób pozostających bez zatrudnienia, na lokalnym rynku pracy.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowo-społecznej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób, w wieku 18-64 lat, pozostających bez pracy, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Środki posłużą do wsparcia osób niepracujących, które nie uczą się w trybie dziennym (stacjonarnym).

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • PŁATNE STAŻE z możliwością zatrudnienia,
  • Udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb
    i predyspozycji uczestników,
  • Wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów,
  • Nabycie nowych umiejętności zawodowych,
  • Indywidualne doradztwo zawodowe.

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej http://fundacjaproaktywni.pl/rekrutacja/

Zapraszamy do kontaktu:

E-mail: wyjdznaplus@fundacjaproaktywni.pl
Telefon: 14 300 04 51, 533 446 405, 579 517 630

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.