Zakończył się ostatni etap rozmów rekrutacyjnych w ramach pierwszego naboru do projektu „Proaktywni na plus”.
Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych wg. łącznej liczby punktów preferencyjnych oraz za rozmowę rekrutacyjną uzyskanych w procesie rekrutacji.

Do pierwszej edycji projektu zakwalifikowało się 11 osób.

Wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.

Lista rankingowa I edycja