Zakończył się kolejny etap rozmów rekrutacyjnych w ramach trzeciego naboru do projektu „Proaktywni na plus”.

Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych wg. łącznej liczby punktów preferencyjnych uzyskanych w procesie rekrutacji.

Do projektu zakwalifikowało się 14 osób.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.

Lista rankingowa – III edycja