Poniżej zamieszczamy listę (nr formularzy zgłoszeniowych) osób zakwalifikowanych do IV edycji projektu „Wyjdź na Plus” wg. łącznej liczby punktów preferencyjnych oraz za rozmowę rekrutacyjną.

Do projektu zostało zakwalifikowanych 10 osób.

Wszyscy kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o wynikach rekrutacji.

Lista rankingowa – IV edycja