Zakończył się ostatni etap rozmów rekrutacyjnych w ramach piątego naboru do projektu „Wyjdź na plus”.
Poniżej zamieszczamy listy osób z pozytywnym wynikiem za rozmowę rekrutacyjną oraz spełniających kryteria kwalifikowalności.

Do V edycji projektu zakwalifikowało się 11 osób.

Wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.

Lista rankingowa V edycja