Zakończył się ostatni etap rozmów rekrutacyjnych w ramach szóstego naboru do projektu „Wyjdź na plus”.
Poniżej zamieszczamy listę osób z pozytywnym wynikiem za rozmowę rekrutacyjną oraz spełniających kryteria kwalifikowalności.

Do VI edycji projektu zakwalifikowało się 12 osób.

Wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.

Lista rankingowa – VI edycja