Zakończyliśmy rozmowy rekrutacyjne do II edycji projektu „Proaktywni z POWER-em!”.

Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych wg. łącznej liczby punktów preferencyjnych uzyskanych w procesie rekrutacji.

Ostateczna lista rankingowa