Pracodawco!

Jeżeli szukasz do swojej firmy zmotywowanej i otwartej na nowe wyzwania osoby – zgłoś się do Fundacji Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI. Sfinansujemy staż w Twojej firmie dla uczestników naszych projektów!

Jakie korzyści niesie ze sobą zorganizowanie stażu?

  1. We współpracy z nami zdecydujesz o wyborze odpowiedniego dla Twojej firmy lub organizacji pracownika.
  2. Możesz określić wymagany poziom wykształcenia, umiejętności, albo sam wskazać jednego lub więcej kandydatów, których chcesz przyjąć na staż.
  3. Otrzymasz wsparcie naszych specjalistów podczas organizacji stażu.
  4. Nie nawiązujesz umowy ze stażystą, a w związku z tym nie ponosisz żadnych kosztów związanych z organizacją stażu.
  5. Zyskasz wizerunek firmy/organizacji zaangażowanej społecznie.
  6. Wszystkie staże oraz koszty z nimi związane w całości finansowane są ze środków projektu.
  7. Po upływie okresu stażu zyskujesz możliwość zatrudnienia wykwalifikowanego i kompetentnego pracownika.

Kto może przyjąć stażystę?
Firmy, instytucje i organizacje z Małopolski, które są zainteresowane przyjęciem do pracy nowego pracownika.

Jak wygląda staż?

  • trwa średnio 3 miesiące i odbywa się na podstawie umowy pomiędzy stażystą, pracodawcą i organizatorem projektu;
  • stażysta otrzymuje stypendium stażowe, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zwrot kosztów dojazdu − koszty te pokrywa organizator projektu;
  • do obowiązków pracodawcy należy jedynie zorganizowanie stanowiska do odbycia stażu, określenie zakresu obowiązków stażysty oraz przygotowanie oceny lub opinii po zakończeniu stażu.

Jesteś zainteresowany przyjęciem stażysty?

Odwiedź nas w biurze lub zadzwoń pod numer telefonu:

Biuro Projektu: ul. Krakowska 11a, 33-100 Tarnów

Tel. 14 300 04 51, 533 446 405, 533 442 199

E-mail: rekrutacja@fundacjaproaktywni.pl