Informujemy, że do jutra przyjmujemy formularze zgłoszeniowe do projektu „Wyjdź na plus”.

Dla osób szukających pracy i bez dużego doświadczenia zawodowego skorzystanie z oferty szkoleń i stażu może być dobrą szansą na podjęcie pracy. Udział w projekcie pozwoli uczestnikowi zdobyć doświadczenie zawodowe w wybranej branży i wartościowy wpis w CV.

Aby wziąć udział w projekcie należy spełnić poniższe warunki:
mieć od 18 do 64 lat,
mieszkać na terenie miasta Tarnowa bądź powiatu tarnowskiego,
być osobą w trudnej sytuacji życiowej (np. bezrobotną, bierną zawodowo, w obecnej chwili bez dochodu, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności itp.)