Migracje zagraniczne maja wieloletnią historię i tradycję. Różne są też powody emigracji do innego
kraju. Emigracja do obcego kraju to nie lada wyczyn. Zetknięcie się z obcą kulturą, tradycją,
odnalezienie się a zarazem integracja z nowym społeczeństwem, i jednocześnie pozostanie tym, kim
się jest z kraju pochodzenia, może przysparzać wiele trudności w odnalezieniu się w nowej sytuacji.
Jednocześnie osoby będące imigrantami potrzebują wsparcia i każdy, bez względu na kraj
pochodzenia powinien czuć się bezpiecznie i móc rozwijać swój potencjał zawodowy w danym kraju.
Projekt pn. „Proaktywni z POWER-em! jest zachętą i zarazem wsparciem dla imigrantów w naszym
kraju. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!