Zapraszamy do wzięcia udziału w XII edycji projektu „Wyjdź na plus”!

Dla osób szukających pracy i bez dużego doświadczenia zawodowego skorzystanie z oferty szkoleń i stażu może być dobrą szansą na podjęcie pracy. Udział w projekcie pozwoli uczestnikowi zdobyć doświadczenie zawodowe w wybranej branży i wartościowy wpis w CV.

Udział w projekcie „Wyjdź na plus” jest całkowicie BEZPŁATNY!

Aby wziąć udział w projekcie „Wyjdź na plus” należy spełnić poniższe warunki:
 mieć od 18 do 64 lat,
 mieszkać na terenie miasta Tarnowa bądź powiatu tarnowskiego,
 być osobą w trudnej sytuacji życiowej (np. bezrobotną, bierną zawodowo, w obecnej chwili bez dochodu, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności itp.)
———————
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego:

Adres Biura: ul. Krakowska 11a, Tarnów
E-mail: wyjdznaplus@fundacjaproaktywni.pl
Telefon: 14 300 04 51, 533 446 405, 579 517 630

Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową od strony ulicy Sowińskiego.