Szukasz pracy? Chcesz się rozwijać zawodowo? Nie wiesz co dalej robić? Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy i zdobyć nowe kwalifikacje potrzebne na rynku pracy. W Tarnowie ruszył nabór do 5 edycji projektu „Wyjdź na Plus”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia, na regionalnym rynku pracy. Fundacja PROAKTYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników spośród mieszkańców Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego. Spotkania rekrutacyjne będą odbywać się w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 11 a, (budynek „Krakus”), III piętro. Udział w projekcie „Wyjdź na Plus” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Aby wziąć udział w projekcie „Wyjdź na plus” należy spełnić poniższe warunki:

  • mieć od 18 do 64 lat
  • mieszkać na terenie miasta Tarnów, bądź powiatu tarnowskiego
  • być osobą w trudnej sytuacji życiowej (np. bezrobotną, bierną zawodowo, w obecnej chwili bez dochodu, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności, osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, kwalifikującą się do objęcia pomocą społeczną lub innej trudnej sytuacji życiowej

W ramach projektu oferujemy:

  • PŁATNE STAŻE z możliwością zatrudnienia
  • Udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb i predyspozycji uczestników
  • Wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów
  • Nabycie nowych umiejętności zawodowych
  • Indywidualne doradztwo zawodowe

Zgłoszenia przyjmujemy od 01.10.2018 r. do 19.10.2018 r. w godzinach od 9:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 14 300 04 51, 530 593 998, 579 517 630, e- mail: wyjdznaplus@fundacjaproaktywni.pl oraz w Lokalnej Pracowni Aktywności w Tarnowie przy ul. Krakowskej 11A (budynek KRAKUS, 3 piętro)

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.