Jest nam bardzo miło poinformować, że projekt „Proaktywni na plus” od dzisiaj jest dostępny również dla mieszkańców powiatu dąbrowskiego i brzeskiego!

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy.

Zgłoś się do Nas jeżeli:

  • Jesteś osobą w wieku 30-64 lat,
  • Jesteś mieszkańcem Tarnowa lub powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego,
  • Nie pracujesz,

oraz spełniasz przynajmniej JEDEN z poniższych warunków:

  • Masz ukończone 50 lat,
  • Jesteś osobą długotrwale bezrobotną (powyżej 12 miesięcy),
  • Osobą z niepełnosprawnościami,
  • Masz maksymalnie wykształcenie średnie,
  • Jesteś kobietą,
  • Jesteś mężczyzną w wieku 30-49 lat.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY, realizowany przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy w dniach 03.06.2019 r. – 14.06.2019 r. za pośrednictwem strony internetowej fundacjaproaktywni.pl w zakładce Rekrutacja.

Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową od strony ulicy Sowińskiego.