Osobami, które brały udział w czterodniowych warsztatach byli Uczestnicy projektu „Proaktywni na Plus” powracający na rynek pracy. Podczas spotkań wszyscy zdobyli wiedzę teoretyczną i rozwinęli praktyczne umiejętności przydatne w procesie poszukiwania pracy. Osoby biorące udział w warsztatach dowiedziały się, co to jest rynek pracy oraz poznały metody i techniki poruszania się po nim. Zadaniem ich było zrozumieć, jak ważne w procesie rekrutacji pracowników są dobrze przygotowane dokumenty aplikacyjne oraz, że wynik rozmowy kwalifikacyjnej w dużej mierze zależy od ich świadomego przygotowania do tego faktu.