Uczestnicy w ramach XI edycji projektu „Wyjdź na plus” wzięli udział w warsztatach „Kompetencji Społecznych i Pozytywnego wizerunku”.

Spotkania warsztatowe miały charakter praktyczny, dzięki czemu Uczestnicy mogli się wykazać na wielu płaszczyznach zarówno współpracując razem jak i indywidualnie.

Dzięki dobrej ‘męskiej’ współpracy udało się zbudować rekordowo wysoką wieże od początku realizacji projektu. Gratulujemy zwycięzcom!