Kilka dni temu zakończyliśmy kolejne warsztaty „Kompetencji Społecznych i Pozytywnego Wizerunku” dla  uczestników VI edycji projektu „Wyjdź na plus”.

Istotą warsztatów było zdobycie umiejętności efektywnego zarządzania sobą i planowania własnej pracy. Identyfikacja potrzeb i możliwości uczestników pozwoliła na skonstruowanie programu warsztatów, który  spełniał oczekiwania zarówno osób posiadających doświadczenie zawodowe jak i tych  rozpoczynających swoją przygodę z pracą. Dzięki odpowiednio dobranym technikom podczas spotkań uczestnicy nabyli umiejętności świadomego sterowania własnym zachowaniem dla osiągnięcia pożądanych celów, zarówno w relacjach osobistych jak i zawodowych. Zdobyli wiedzę na temat pozytywnego myślenia, podnoszenia własnej samooceny, wiary w siebie  a także pokonywania psychospołecznych barier i ograniczeń.