Nasi nowi uczestnicy w ramach projektu „Wyjdź na Plus” wzięli udział w warsztatach „Kompetencji Społecznych i Pozytywnego wizerunku”.

Wszystkie spotkania warsztatowe miały charakter praktyczny, dzięki temu wszyscy uczestnicy zdobyli umiejętności efektywnego zarządzania sobą. Uświadomili sobie, że kompetencje miękkie mają kluczowe znaczenie zarówno w życiu codziennym jak i zawodowym.