W dniach 05.09.18 – 10.09.18 Uczestnicy 4 edycji projektu „Wyjdź na Plus” uczestniczyli w Warsztatach Kompetencji Społecznych i Pozytywnego Wizerunku.

Celem warsztatów było uświadomienie uczestnikom projektu znaczenia umiejętności społecznych w procesie poszukiwania pracy, a także doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Ponadto

zapoznali się oni z różnymi metodami poszukiwania zatrudnienia i jego etapami oraz budowaniem postaw kreatywnych, które są niezbędne w znalezieniu się na rynku pracy.