Poniżej zamieszczamy listę osób spełniających kryteria kwalifikowalności do V edycji projektu „Wyjdź na plus” wg. liczby punktów preferencyjnych.

Wstępna lista rankingowa V edycja