Fundacja PROAKTYWNI zaprasza do udziału w projekcie WYJDŹ NA PLUS !

Skorzystaj z płatnych staży i bezpłatnych szkoleń. Rozpocznij pracę !

Ruszył nabór do VI edycji projektu, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia, na regionalnym rynku pracy.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy w dniach 07.01.2019 r. – 25.01.2019 r., w godzinach 9:00-16:00.

Aby wziąć udział w projekcie „Wyjdź na plus” należy spełnić poniższe warunki:

  • mieć od 18 do 64 lat;
  • mieszkać na terenie miasta Tarnów, bądź powiatu tarnowskiego;
  • być osobą w trudnej sytuacji życiowej (np. bezrobotną, bierną zawodowo, w obecnej chwili bez dochodu, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności, kwalifikującą się do objęcia pomocą społeczną lub innej trudnej sytuacji życiowej).

Udział w projekcie „Wyjdź na plus” jest całkowicie BEZPŁATNY !

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • PŁATNE STAŻE z możliwością zatrudnienia
  • Udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb  i predyspozycji uczestników
  • Wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów
  • Nabycie nowych umiejętności zawodowych
  • Indywidualne doradztwo zawodowe

Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 14 300 04 51, 533 446 405, 533 442 199, 579 517 630,
e- mail: wyjdznaplus@fundacjaproaktywni.pl oraz w Lokalnej Pracowni Aktywności w Tarnowie przy ul. Krakowskej 11A (budynek KRAKUS, 3 piętro)