Zakończył się ostatni etap rozmów rekrutacyjnych w ramach trzeciego naboru do projektu „Wyjdź na plus”.
Poniżej zamieszczamy listę osób z pozytywnym wynikiem za rozmowę rekrutacyjną oraz spełniających kryteria kwalifikowalności.

Do projektu zostało zakwalifikowanych 13 osób.

Wszyscy kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o wynikach rekrutacji.

Lista rankingowa – VIII edycja