Project Description

 

 

Projekt We create the future together realizowany przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI z siedzibą w Krakowie jako projekt partnerski w ramach Programu Erasmus+. Projekt realizowany jest w  partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich oraz z Centro de Formacion Profesional ALTAVIANA.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 

O projekcie

 

„We create the future together” to projekt adresowany do kadry zarządzającej, nauczycieli, pedagogów, wychowawców oraz  mentorów służący wspieraniu i rozwijaniu kompetencji osób pracującej z młodzieżą.  Głównym celem  projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie zindywidualizowanej pracy z młodzieżą w szkole, w szczególności z młodzieżą o mniejszych szansach.

Dzięki projektowi partnerzy:

  • Nabędą zdolności do współpracy międzynarodowej i międzysektorowej,
  • podniosą jakości i innowacyjności pracy z młodzieżą w szkołach,
  • wzmocnią kompetencje kadry dydaktycznej.

Udział w projekcie będzie wpływał na poprawę metod oraz jakość pracy uczestników projektu.

 

 

Etapy projektu:

 

  • Wizyta studyjna w Walencji  –  pierwszy etap projektu, który pozwala na poznanie organizacji partnerskich i osób biorących udział w projekcie. Umożliwia  poznanie organizacji przyjmującej i zapoznanie się z jej metodami zindywidualizowanej pracy z młodzieżą w szkole, w szczególności z młodzieżą z mniejszymi szansami.

 

  • Badanie i wiedzy i potrzeb – kolejny etap projektu, który pozwala na ocenę poziomu wiedzy osób pracujących z młodzieżą u poszczególnych partnerów w zakresie zindywidualizowanej pracy z uczniem oraz pracy z osobami o mniejszych szansach oraz diagnoza ich potrzeb i oczekiwań w tym zakresie . Diagnoza problemów, potrzeb i oczekiwań uczniów w zakresie zindywidualizowanego kształcenia i wychowania

 

  • Przygotowanie i wizyta studyjna w Częstochowie – celami wizyty studyjnej jest poznanie organizacji z Polski i zapoznanie się z ich metodami zindywidualizowanej pracy z młodzieżą w szkole, w szczególności z młodzieżą z mniejszymi szansami. Metody zindywidualizowanej pracy z młodzieżą w szkole stosowane przez SPSK to personalizm chrześcijański i zindywidualizowana praca z uczniami w 5 płaszczyznach (fizyczna, społeczna, kulturowa, moralna, duchowa). Metody pracy z uczniem objęte projektem w przypadku Fundacji PROAKTYWNI to mentoring. Metoda pracy indywidualnej oparta w relacyjności na doświadczeniu wiedzy Mentora, który prowadzi ucznia do określonego wcześniej cel.

 

  • Przygotowanie rekomendacji i wizyta studyjna w Krakowie – Podczas wizyty studyjnej zostaną przedstawione przygotowane rekomendacje w zakresie obszarów do rozwoju w każdej organizacji partnerskiej oraz rekomendowanych metod pracy z młodzieżą w szkole. Po przedstawieniu każdego z obszarów do rozwoju i odpowiadających im rekomendowanych metod pracy dla partnerów nastąpi dyskusja mająca na celu wymianę opinii i zebranie spostrzeżeń i uwag.

 

  • Upowszechnienie rezultatów

Planowane efekty

W wyniku projektu  dojdzie do włączenia parterów do sieci kontaktów organizacji uczestniczących w projekcie oraz wzrostu kompetencji kadry w zakresie zindywidualizowanej pracy z młodzieżą w szkole, w szczególności z młodzieżą o mniejszych szansach