Wyjdź na plus2018-12-11T11:02:15+00:00

Project Description

Wyjdź na plus - logo projektu
Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości Proaktywni zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pt. „Wyjdź na Plus”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowo-społecznej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób, w wieku 18-64 lat, pozostających bez pracy, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Udział w projekcie „Wyjdź na plus” jest całkowicie BEZPŁATNY.

W ramach projektu oferujemy:

 • PŁATNE STAŻE z możliwością zatrudnienia,
 • Udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb i predyspozycji uczestników,
 • Wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów,
 • Nabycie nowych umiejętności zawodowych,
 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, szkolenia i do miejsc stażowych,
 • Poczęstunek podczas zajęć

Aby wziąć udział w projekcie „Wyjdź na plus” należy spełnić poniższe warunki:

 • mieć od 18 do 64 lat;
 • mieszkać na terenie miasta Tarnów, bądź powiatu tarnowskiego;
 • być osobą w trudnej sytuacji życiowej (np. bezrobotną, bierną zawodowo, w obecnej chwili bez dochodu, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności, osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, kwalifikującą się do objęcia pomocą społeczną lub innej trudnej sytuacji życiowej).

CEL PROJEKTU, WARTOŚĆ i PLANOWANE EFEKTY

Celem głównym projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa 120 osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego w szczególności z obszarów rewitalizowanych, w tym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego i korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Grupa docelowa to osoby w wieku 18-64 lat.

Wartość projektu 1 742 644,80 zł z czego kwota dofinansowania wynosi 1 655 512,56 zł.

Planowanym efektem projektu będzie:

 • nabycie/zwiększenie umiejętności społecznych przez min. 102 osoby
 • nabycie nowego doświadczenia zawodowego przez udział w stażach zawodowych przez min. 64 osoby
 • nabycie nowych umiejętności zawodowych przez udział w szkoleniach przez min. 51 osób
 • podjęcie zatrudnienia przez min. 31 osób

Okres realizacji Projektu: 01.11.2017r. do 30.10.2020r.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu: 143000451; 579517630; 530593998.

Dołącz do Nas!

Wypełnij formularz! Odezwiemy się do Ciebie.

Pamiętaj, że ta rekrutacja do projektu przeznaczona jest wyłącznie dla osób:

 • zamieszkałych na terenie Tarnowa, powiatu tarnowskiego (weryfikacja na podstawie oświadczenia),
 • w wieku 18 – 64 lat (weryfikacja na podstawie oświadczenia),
 • w trudnej sytuacji życiowej (osoby nieposiadające zatrudnienia, w obecnej chwili bez dochodu, osoby niepełnosprawne, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, kwalifikujące się do objęcia pomocą społeczną, innej trudnej sytuacji życiowej).

Wypełnij skrócony formularz na podstawie którego będziemy się kontaktować z kandydatami.

Formularz aplikacyjny projektu „Wyjdz na plus” w wersji do druku

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wyjdź na plus”

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dla pracodawcy

W związku z realizacją projektu zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, którzy są zainteresowani pozyskaniem stażystów (bez ponoszenia kosztów).

Staże będą odbywały się po zakończeniu przez Uczestników Projektu warsztatów, porad indywidualnych i/lub szkoleń. Staże będą całkowicie bezpłatne dla pracodawcy!! – osoby odbywające staże będą otrzymywały wynagrodzenie w ramach naszego Projektu.

Pracodawco! Zyskujesz pracownika i nie ponosisz żadnych kosztów!
Zapraszamy do współpracy!


DLA PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH PRZYJĘCIEM STAŻYSTÓW

Jeśli jesteś zainteresowany zorganizowaniem miejsca stażu dla uczestnika projektu „Wyjdź na Plus”, wypełnij wniosek o zorganizowanie stażu i odeślij na adres mailowy: wyjdznaplus@fundacjaproaktywni.pl

Po przesłaniu wniosku o zorganizowanie stażu skontaktujemy się z Państwem i udzielimy wszelkich szczegółowych informacji na temat organizacji stażu w ramach projektu „Wyjdź na Plus”.

W razie pytań, prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. zatrudnienia:
Paulina: 533 442 199; Monika 533 446 405
email: wyjdznaplus@fundacjaproaktywni.pl

DO POBRANIA:

Wniosek o zorganizowanie stażu

Umowa – zorganizowanie stażu WNP

Zał. nr 1 – Program stażu

Zał. nr 2 – Regulamin stażu

Zał nr 3 – Wstępna deklaracja

Zał. nr 4 – Ocena i opinia ze stażu

Zał nr 5 – Oznaczenie miejsca stażu

Dla uczestników

Poniżej do pobrania dokumenty dotyczące stażystów odbywających staże.

Osobom dojeżdżającym na staże przypominamy o złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku o zwrot kosztów przejazdu. W celu udokumentowania kosztów przejazdu Stażysty dojeżdżającego środkami transportu publicznego za wystarczające uważa się przedstawienie biletów w obie strony z jednego dnia przejazdu lub informacji otrzymanej od przewoźnika dotyczącej cen biletów na danej trasie wraz z oświadczeniem Stażysty o korzystaniu ze środków transportu publicznego. Ważne, wg regulaminu informację od przewoźnika składa się każdorazowo wraz z wnioskiem o zwrot kosztów dojazdu. Do wniosków załączamy oświadczenie o numerze konta bankowego.

Dni wolne: każdy Stażysta ma prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Dni wolne na stażu można łączyć, nie wolno ich wykorzystać przed upływem przepisowych  30 dni, jak również udzielić np. 1 dzień za 15 dni. Dni wolne przysługują Stażyście projektu po uprzednim zatwierdzeniu przez opiekuna stażu oraz po pisemnym przedłożeniu przez Stażystę opiekunowi stażu wniosku o udzielenie dni wolnych.

Do pobrania:

wniosek o dni wolne

Wniosek o zwrot kosztów komunikacja miejska staż

oświadczenie o nr konta staż

lista obecności 2018-06

lista obecności 2018-07

lista obecności 2018-08

lista obecności 2018-09

lista obecności 2018-10

lista obecności 2018-11

lista obecności 2018-12

lista obecności 2019-01

lista obecności 2019-02

lista obecności 2019-03

Success Story

DAWID
DAWIDUczestnik projektu
Praca w Instytucji kulturalnej była moim marzeniem. Jest to idealne miejsce, w którym mogę podpatrzyć dzieła znanych artystów…
1606, 2018

Success Story Dawida

Interesuję się sztuką, a dokładniej szkicem, malarstwem współczesnym i abstrakcyjnym oraz grafiką komputerową – tworzeniem projektów wizualizacji wnętrz. [...]

1303, 2018

Aktualizacja listy rankingowej

W związku z rezygnacją udziału w projekcie jednego z uczestników, poniżej publikujemy aktualizację listy rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału [...]

Uczestnicy II edycji projektu

Uczestnicy III edycji projektu

Uczestnicy IV edycji projektu

Uczestnicy V edycji projektu

Zgłoś się do NASZEGO PROJEKTU

Wypełnij formularz! Odezwiemy się do Ciebie.