Wyjdź na plus2021-04-08T14:54:59+02:00

Project Description

Wyjdź na plus - logo projektu
Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O projekcie

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości Proaktywni zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pt. „Wyjdź na Plus”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowo-społecznej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób, w wieku 18-64 lat, pozostających bez pracy, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Udział w projekcie „Wyjdź na plus” jest całkowicie BEZPŁATNY.

W ramach projektu oferujemy:

 • PŁATNE STAŻE z możliwością zatrudnienia,
 • Udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb i predyspozycji uczestników,
 • Wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów,
 • Nabycie nowych umiejętności zawodowych,
 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, szkolenia i do miejsc stażowych,
 • Poczęstunek podczas zajęć

Aby wziąć udział w projekcie „Wyjdź na plus” należy spełnić poniższe warunki:

 • mieć od 18 do 64 lat;
 • mieszkać na terenie miasta Tarnów, bądź powiatu tarnowskiego;
 • być osobą w trudnej sytuacji życiowej (np. bezrobotną, bierną zawodowo, w obecnej chwili bez dochodu, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności, osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, kwalifikującą się do objęcia pomocą społeczną lub innej trudnej sytuacji życiowej).

CEL PROJEKTU, WARTOŚĆ i PLANOWANE EFEKTY

Celem głównym projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa 120 osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego w szczególności z obszarów rewitalizowanych, w tym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego i korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Grupa docelowa to osoby w wieku 18-64 lat.

Wartość projektu 1 742 644,80 zł z czego kwota dofinansowania wynosi 1 655 512,56 zł.

Planowanym efektem projektu będzie:

 • nabycie/zwiększenie umiejętności społecznych przez min. 102 osoby
 • nabycie nowego doświadczenia zawodowego przez udział w stażach zawodowych przez min. 64 osoby
 • nabycie nowych umiejętności zawodowych przez udział w szkoleniach przez min. 51 osób
 • podjęcie zatrudnienia przez min. 31 osób

Okres realizacji Projektu: 01.11.2017r. do 30.10.2020r.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu: 14 300 04 51; 533 446 405; 533 442 199.

Dołącz do Nas!

Wypełnij formularz! Odezwiemy się do Ciebie.

Pamiętaj, że ta rekrutacja do projektu przeznaczona jest wyłącznie dla osób:

 • zamieszkałych na terenie Tarnowa, powiatu tarnowskiego (weryfikacja na podstawie oświadczenia),
 • w wieku 18 – 64 lat (weryfikacja na podstawie oświadczenia),
 • w trudnej sytuacji życiowej (osoby nieposiadające zatrudnienia, w obecnej chwili bez dochodu, osoby niepełnosprawne, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, kwalifikujące się do objęcia pomocą społeczną, innej trudnej sytuacji życiowej).

Wypełnij skrócony formularz na podstawie którego będziemy się kontaktować z kandydatami.

Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową od strony ul. Sowińskiego.

Formularz aplikacyjny projektu „Wyjdz na plus” w wersji do druku

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wyjdź na plus”

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dla pracodawcy

W związku z realizacją projektu zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, którzy są zainteresowani pozyskaniem stażystów (bez ponoszenia kosztów).

Staże będą odbywały się po zakończeniu przez Uczestników Projektu warsztatów, porad indywidualnych i/lub szkoleń. Staże będą całkowicie bezpłatne dla pracodawcy!! – osoby odbywające staże będą otrzymywały wynagrodzenie w ramach naszego Projektu.

Pracodawco! Zyskujesz pracownika i nie ponosisz żadnych kosztów!
Zapraszamy do współpracy!


DLA PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH PRZYJĘCIEM STAŻYSTÓW

Jeśli jesteś zainteresowany zorganizowaniem miejsca stażu dla uczestnika projektu „Wyjdź na Plus”, wypełnij wniosek o zorganizowanie stażu i odeślij na adres mailowy: wyjdznaplus@fundacjaproaktywni.pl

Po przesłaniu wniosku o zorganizowanie stażu skontaktujemy się z Państwem i udzielimy wszelkich szczegółowych informacji na temat organizacji stażu w ramach projektu „Wyjdź na Plus”.

W razie pytań, prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. zatrudnienia:
Paulina: 533 442 199; Monika 533 446 405
email: wyjdznaplus@fundacjaproaktywni.pl

DO POBRANIA:

Wniosek o zorganizowanie stażu

Umowa – zorganizowanie stażu WNP

Zał. nr 1 – Program stażu

Zał. nr 2 – Regulamin stażu

Zał nr 3 – Wstępna deklaracja

Zał. nr 4 – Ocena i opinia ze stażu

Zał nr 5 – Oznaczenie miejsca stażu

Dla uczestników

Poniżej do pobrania dokumenty dotyczące stażystów odbywających staże.

Osobom dojeżdżającym na staże przypominamy o złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku o zwrot kosztów przejazdu. W celu udokumentowania kosztów przejazdu Stażysty dojeżdżającego środkami transportu publicznego za wystarczające uważa się przedstawienie biletów w obie strony z jednego dnia przejazdu lub informacji otrzymanej od przewoźnika dotyczącej cen biletów na danej trasie wraz z oświadczeniem Stażysty o korzystaniu ze środków transportu publicznego. Ważne, wg regulaminu informację od przewoźnika składa się każdorazowo wraz z wnioskiem o zwrot kosztów dojazdu. Do wniosków załączamy oświadczenie o numerze konta bankowego.

Dni wolne: każdy Stażysta ma prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Dni wolne na stażu można łączyć, nie wolno ich wykorzystać przed upływem przepisowych  30 dni, jak również udzielić np. 1 dzień za 15 dni. Dni wolne przysługują Stażyście projektu po uprzednim zatwierdzeniu przez opiekuna stażu oraz po pisemnym przedłożeniu przez Stażystę opiekunowi stażu wniosku o udzielenie dni wolnych.

Do pobrania:

Success Story

DAWID
DAWIDUczestnik projektu
Praca w Instytucji kulturalnej była moim marzeniem. Jest to idealne miejsce, w którym mogę podpatrzyć dzieła znanych artystów…
2503, 2019

Wstępna lista rankingowa VII Edycja

Zakończyliśmy rekrutację do VII edycji projektu „Wyjdź na plus”. Poniżej zamieszczamy listę osób spełniających kryteria dostępu do projektu według [...]

403, 2019