P jak Pracuj

P jak Pracuj2021-04-08T14:55:36+02:00

Project Description

Logotypy UE, RP, Małopolska

O projekcie

Projekt „P jak Pracuj!” realizowany przez Fundacje Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 oś priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie:  8.2 Aktywizacja Zawodowa  Typ Projektu A: Kompleksowe Programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób Pozostających bez pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu 798 059,50 zł  z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 758 109,50 zł

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy ( bezrobotnych / biernych zawodowo) zamieszkujących miasto Kraków lub powiat krakowski w szczególności z obszarów rewitalizowanych.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt „P jak Pracuj!” skierowany jest do osób pozostających bez pracy zamieszkujących na terenie miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, w wieku 30 – 64 lata, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza tj:

 • Os. powyżej 50 roku życia;
 • Os. długotrwale bezrobotnych;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • os. o niskich kwalifikacjach;
 • kobiet.

Projekt skierowany jest do  55 osób, z czego min. 60% osób będą stanowić kobiety.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami. Personel zarządzający i merytoryczny projektu jest przygotowany na udzielenie wsparcia osobom ze wszystkimi niepełnosprawnościami na wszystkich etapach udziału w projekcie .

Na wszystkich etapach realizacji projektu personel projektu stosuje się do zasad:

 1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności.
 2. Elastyczność w użytkowaniu.
 3. Proste i intuicyjne użytkowanie.
 4. Czytelna informacja.
 5. Tolerancja na błędy.
 6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku.
 7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania.
 8. Percepcja równości (czyli Projekt winien minimalizować możliwość postrzegania indywidualnego jako dyskryminujące).
Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać w ramach projektu z racjonalnych usprawnień.

Co oferujemy?

 1. Płatne staże zawodowe, w miejscach wybranych przez Uczestników – dla min. 35  os.
 2. Bezpłatne szkolenia zakupione na rynku komercyjnym dobierane indywidualnie do potrzeb Uczestników – dla min. 25 os.
 3. Opiekę osobistego Case Managera i Specjalisty ds. zatrudnienia;
 4. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku – pomoc stylisty/wizażysty  dla każdego Uczestnika
 5. Indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne, a także coaching oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym.
 6. Poradnictwo w zakresie organizacji opieki nad osobami zależnymi – dla min. 7 os.
 7. Możliwość skorzystania z racjonalnych usprawnień,

Co możesz zyskać?

Poszukiwane przez pracodawców kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe

 1. Płatne stażę u znanych pracodawców  dostosowane do Twoich kwalifikacji i potrzeb
 2. Atrakcyjne szkolenia odpowiadające zapotrzebowaniu na rynku,
 3. Wsparcie profesjonalistów ( case managera, doradcy zawodowego, psychologa, stylisty)  którzy ułatwią zdobycie wymarzonej pracy,
 4. Zwrot kosztów dojazdu na Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego,
 5. Poczęstunek podczas zajęć.

Planowanym efektem projektu będzie:

 • nabycie/zwiększenie umiejętności społecznych z zakresu aktywnego poszukiwania pracy przez min. 50 os.
 • nabycie nowego doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach zawodowych przez min. 28 os.
 • nabycie nowych umiejętności zawodowych poprzez udział w szkoleniach przez min. 23 os.

Koszty uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w ramach naborów.

Szczegółowe informacje dotyczące terminówprocesu rekrutacji znajdziesz w zakładce Aktualności.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać poniżej:

Okres realizacji Projektu: 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.   

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!

Dla osób z niepełnosprawnościami istnieje możliwość rekrutacji w miejscu zamieszkania.

505, 2020

Gdzie chciałbyś pracować?

Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie, stwórz własną listę firm w których chciałbyś pracować. Dzięki temu będzie Ci łatwiej zbierać pomocne [...]

2004, 2020

Wykorzystaj czas!

Niewątpliwie przy podsumowaniu 2020 r. najważniejszą kompetencją na rynku pracy zostanie szybka adaptacja do zmieniających się warunków, które ciężko przewidzieć. [...]

2703, 2020

Zadbaj o wizerunek w Internecie

Nim zostaniesz zaproszony na wymarzoną rozmowę rekrutacyjną, rekruterzy będą chcieli pozyskać więcej informacji na Twój temat z portali społecznościowych. Ważne [...]

1812, 2019

PO PIERWSZE PLAN!

Od 18.12.2019 r. uczestnicy VI edycji projektu pn. „P jak PRACUJ!” rozpoczęli pracę nad przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, który [...]

1609, 2019

Rekrutacja do projektu

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „P jak Pracuj!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dlaczego [...]

508, 2019

Doradztwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe jest istotnym etapem w poszukiwaniu satysfakcjonującego zajęcia. Jak pokazują badania przeprowadzone wśród uczestników projektu pn. P jak [...]

Zgłoś się do NASZEGO PROJEKTU

Wypełnij formularz! Odezwiemy się do Ciebie.