Proaktywni z POWER-em!

Proaktywni z POWER-em!2023-02-14T16:01:09+01:00

Project Description

Logotypy UE, RP

O projekcie

Projekt „Proaktywni z POWER-em!” realizowany przez Fundacje Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2- Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu 995 579,00 zł  z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 945 800,04 zł

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 do  31.12.2022

Cel projektu

Celem projektu jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo – edukacyjna os. młodych do 29 roku życia biernych zaw., imigrantów i reemigrantów, uczących się lub pracujących na terenie miasta Krakowa, miasta Tarnowa, powiatu krakowskiego, wielickiego, proszowickiego, olkuskiego, wadowickiego, miechowskiego, myślenickiego, tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, bocheńskiego poprzez zwiększenie kompetencji i doświadczeń zawodowych.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt „Proaktywni z POWER-em ” skierowany jest do osób w wieku 18 – 29 roku życia, zamieszkujących lub pracujących na terenie wsparcia.

Imigranci, reemigranci, należący co najmniej do jednej z grup:

 • bierni zawodowo,
 • bezrobotni,
 • pracujący.

Os. bierne zawodowo, w tym kategorii NEET, należące co najmniej jednej z grup:

 • zam. ob. wiejski ( wg. DEGURBA) poza ZIT,
 • rodziców powracających na rynek pracy,
 • os z niepełnosprawnościami.

Projekt skierowany jest do  70 osób, z czego min. 60% osób będą stanowić kobiety.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami. Personel zarządzający i merytoryczny projektu jest przygotowany na udzielenie wsparcia osobom ze wszystkimi niepełnosprawnościami na wszystkich etapach udziału w projekcie .

Na wszystkich etapach realizacji projektu personel projektu stosuje się do zasad:

 1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności.
 2. Elastyczność w użytkowaniu.
 3. Proste i intuicyjne użytkowanie.
 4. Czytelna informacja.
 5. Tolerancja na błędy.
 6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku.
 7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania.
 8. Percepcja równości

Biuro projektu jest dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W celu odpowiedniego przygotowania miejsca i zapewnienia stosownego komfortu, gdy w spotkaniu w ramach projektu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne.

Biuro projektu „Proaktywni z POWER-em!” zlokalizowane jest w samym centrum miasta Krakowa,  przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe przewidziane dla osób z niepełnosprawnościami. Dojazd do biura projektu możliwy z różnych kierunków różnymi publicznymi środkami transportu zbiorowego (autobusem, tramwajem, koleją) i samochodem.

Wskazówki dojazdu transportem zbiorowym do biura projektu „Proaktywni z POWER-em!” w Krakowie:

1.Przystanki (dla pojazdu: Tramwaj) w pobliżu biura projektu „Proaktywni z POWER-em!”:

 • Filharmonia
 • Teatr Bagatela
 • Muzeum Narodowe

2. Przystanki (dla pojazdu: Autobus) w pobliżu biura projektu „Proaktywni z POWER-em!”:

 • Filharmonia
 • Agh / Ur
 • Cracovia Błonia
 • Cracovia Stadion
 • Muzeum Narodowe

3. Linie w pobliżu biura projektu „Proaktywni z POWER-em!”:

 • Autobus: 109, 152, 173, 194, 304, 307, 502, 503, 609, 902, 124, 164, 169, 179, 192, 301, 352, 424, 608, 134, 144, 173, 902, 192, 194, 310, 469
 • Kolej: SKA1, SKA2
 • Tramwaj: 1, 4, 73, 75, 20

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • gdy rodzaj niepełnosprawności tego wymaga Beneficjent projektu zapewni wsparcie w zakresie procesu rekrutacji oraz szczególne warunki realizacji danej formy wsparcia. Potrzebę dostosowania wsparcia adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności prosimy zgłaszać telefonicznie.
 • materiały informacyjno-promocyjne są przygotowane w wersji papierowej i w wersji elektronicznej
 • możliwość komunikacji przez co najmniej dwa sposoby (telefon/e-mail/spotkania osobiste/czat, itp.)
 • w przypadku innego rodzaju zapotrzebowania związanego z niepełnosprawnością prosimy o kontakt z naszym personelem, który dołoży wszelkich starań, aby usprawnić Państwa udział w naszym projekcie

Dodatkowo istnieje możliwość uczestniczenia we wszystkich rodzajach wsparcia oferowanego w projekcie asystenta osoby z niepełnosprawnością.
Dla osób głuchych, niemych oraz głuchoniemych istnieje możliwość zapewnienia pomocy tłumacza języka migowego.
W przypadku występowania innych trudności, które uniemożliwiają dostęp do projektu lub specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, celem zapewnienia stosowanego komfortu prosimy o kontakt.

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby określone dla trybu konkursowego Poddziałania 1.3.1  PO WER oraz  uczestniczące w innym proj. realizowanym w tym samym czasie w ramach POWER

Co oferujemy?

 1. Płatne staże zawodowe, w miejscach wybranych przez Uczestników
 2. Bezpłatne szkolenia zakupione na rynku komercyjnym dobierane indywidualnie do potrzeb Uczestników
 3. Opiekę osobistego doradcy i Specjalisty ds. zatrudnienia
 4. Warsztaty Rynku Pracy i Pozytywnego Wizerunku – pomoc stylisty/wizażysty  dla każdego Uczestnika
 5. Indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne, a także coaching oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym
 6. Bony szkoleniowe
 7. Bony na zatrudnienie
 8. Bony na zasiedlenie

Co możesz zyskać?

Poszukiwane przez pracodawców kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe

 1. Płatne staże u znanych pracodawców  dostosowane do Twoich kwalifikacji i potrzeb,
 2. Atrakcyjne szkolenia odpowiadające zapotrzebowaniu na rynku,
 3. Wsparcie profesjonalistów (doradcy zawodowego, psychologa, stylisty)  którzy ułatwią zdobycie wymarzonej pracy, coaching),
 4. Zwrot kosztów dojazdu na Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego,
 5. Poczęstunek podczas zajęć.

Główne rezultaty projektu to:

 • Nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego
 • Zatrudnienie min. 42% w tym w najtrudniejszej sytuacji oraz 57 % os. pozostałe

Koszty uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Wypełnij formularz! Odezwiemy się do Ciebie.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w ramach naborów.

Szczegółowe informacje dotyczące terminówprocesu rekrutacji znajdziesz w zakładce Aktualności.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać poniżej:

Okres realizacji Projektu: 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.   

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności  byłych uczestników/uczestniczki projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (o ile wpisują się w grupy docelowe).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!

Dla osób z niepełnosprawnościami istnieje możliwość rekrutacji w miejscu zamieszkania oraz w lokalizacji pomocniczej przy ul. Cybulskiego 9  w Krakowie (2 min.) od Biura Projektu. Budynek z podjazdem umożliwiający swobodne przemieszczanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

1404, 2022

Wesołego Alleluja!

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wielu radosnych i ciepłych chwil, odpoczynku w rodzinnej atmosferze oraz [...]

1210, 2020